Het Schuitengaatje

Nieuwsbrief van de Watersportvereniging Zandvoort Jaargang 1, Nr. 03 8/99

Homepage: WWW.WVZ.vuurwerk.nl

Hierbij ontvangt u alweer onze derde nieuwsbrief. We hebben geprobeerd een vast stramien in te bouwen. Vanaf de "komende activiteiten" tot aan de "prindle praatjes" en aan het einde de O ZO!! belangrijke corvee- en kantineroosters In deze uitgave natuurlijk aandacht voor de komende BIG STAR REM race.

Activiteiten komende periode

Woensdagavond open Woensdagavond open Wij brengen u in herinnering dat de WVZ ook op de woensdagavonden open is van 19.00 tot 22.00 uur. Absoluut een aanrader voor een relaxte avond waarbij men de zon in de zee ziet zakken.

26e REM race [ zaterdag 14 augustus ] Zoals reeds eerder aangegeven houden wij alweer de 26e Rem race. Vanaf vrijdag 13 augustus is vanaf 16.00 uur de kantine open in verband met het aanbrengen van de boten, de nodige voorbereidingen en om er alvast een gezellige clubavond van te maken ook met onze gastzeilers.

Na de prijsuitreiking aan het einde van de dag een spectaculaire BBQ. Iedereen kan meedoen alleen voor niet deelnemers aan de race vragen wij een bijdrage van fl. 15,- per persoon.

Geïnteresseerden verwijzen wij naar de toelichting en aanmeldingsformulieren die onder het prikbord in de kantine hangen. Voor meer informatie: Max Bruijn (zie voetnoot) of Evert Beumer (023-5284747 of ejbeumer@dds.nl. Kijk ook eens op www.wvz.vuurwerk.nl

Inschrijven op de dag zelf tot uiterlijk 10.00 uur!!!!!!

Houdt u de 15e - als uitsteldag - ook vrij ???

Clubwedstrijd [zondag 5 september a.s.] De geplande clubwedstrijd van 20 juni kon helaas wederom niet doorgaan. Wel hebben we kunnen genieten van een schippersontbijt waarbij twee bestuursleden zich zeer verdienstelijk en met veel allure hebben ingezet bij het bakken van de eieren. Deze uitgestelde wedstrijd is later gezeild onder de bezielende leiding van Max Bruijn. Max, nog bedankt.

Op 1 augustus jl. is de clubwedstrijd gewoon doorgegaan De volgende clubwedstrijd met schippersontbijt staan nu gepland op 5 september om 10.00 uur. Schrijft u s.v.p. wel tijdig in op de deelnemerslijst in de kantine. Tot de 5e !!!

En van 16.30 tot 17.30 uur HAPPY HOUR

Mosselfeest [18 september v.a. 18.30 uur ??] Op deze zaterdag houden wij wederom het traditionele mosselfeest in ons eigen clubhuis. Als vanouds keuvelen en converseren op het overdekte terras. Een gezellig en smaakvol onderonsje, op zeker!!! Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om vlees te nemen voor de (weinige?) niet viseters.

Bestuursmededeling(en)

"Heidi Rink stopt met Commissariaat Jeugdzaken"
Heidi Rink heeft te kennen gegeven terug te willen treden als Commissaris Jeugdzaken. Zij geeft een tweetal redenen aan. Door haar drukke, zeer onregelmatige werkzaamheden is zij niet in staat voldoende gebruik te maken van haar boot en de faciliteiten op Zandvoort. Doordat haar broer een jaar eerder dan verwacht een ligplaats heeft gekregen in Muiden, hebben Heidi en haar broer besloten de boot naar Muiden te verplaatsen, zodat beiden hiervan gebruik kunnen maken. Door deze beslissing, gekoppeld aan haar onregelmatige werktijden, vond Heidi het niet langer zinvol op te treden als jeugdcommissaris. Het commissariaat was in de praktijk opgesplitst in 2 portefeuilles:
lager en middelbaar onderwijs onder verantwoording van Marjolein van der Burg en "oudere jongeren" (na middelbaar onderwijs) door Heidi. In de nieuwe situatie stelt het bestuur voor Marjolein te benoemen tot commissaris jeugdzaken. Zij zal deze functie ad interim tot de najaars ledenvergadering vervullen.
Het bestuur stelt er prijs op Heidi te danken voor haar tot nu toe getoonde inzet en wenst haar veel succes. En uiteraard willen we Marjolein danken voor het overnemen van alle taken rondom het jeugdcommissariaat

Introducés

Er hebben zich een aantal situaties voorgedaan waarbij niet-leden c.q. wildvreemden van de faciliteiten van de WVZ gebruik hebben gemaakt (of dit getracht hebben).

Omdat niet ieder lid alle overige leden (of hun introducés) kent, en wij bovenstaande in de toekomst toch zo veel als mogelijk willen voorkomen, verzoeken wij u zich aan een aantal (statutaire) afspraken te houden.

Deze afspraken zijn niet bedoeld om het lastig te maken, maar wel om te voorkomen dat willekeurig iedereen van onze WVZ gebruik c.q. misbruik kan maken. Mocht er bij u onduidelijkheden bestaan over deze afspraken, wendt u zich dan even tot een van de bestuursleden. Zij zijn zeer regelmatig op de vereniging.

Beleid t.a.v. geroyeerde leden.

Geroyeerde leden kunnen niet door leden geïntroduceerd worden. Indien leden dit toch doen ontvangen zij van het bestuur een waarschuwing. Bij herhaling lopen deze leden het risico zelf voor royement voorgedragen te worden.

 

Activiteiten afgelopen periode

Clownsfeest [zondag 27 juni] Het feest voor de kinderen was met recht een feest voor de kinderen. Een geweldige opkomst, veel plezier, leuke activiteiten, geweldig geschminkte koppies, een succesvol optreden van BERTI de clown en de twee opa clowns stalen toch wel de show. Geweldig, clown LOUIS en clown PIET. De WVZ houdt zich aanbevolen!!! "Helaas" waren deze beide clowns zo goed dat de redactiecommissie geen winnaar (zie vorige uitgave) kon uitroepen.

Zeil- en Speldag [11 juli]

Alles was prima voorbereid, tot in de puntjes verzorgd en dan blijkt het weer "spelbreker" te zijn. Door het extreem goede weer was opeens de animo om mee te doen aan de zeil- en speldag, als sneeuw voor de zon verdwenen. Jammer voor degene die zich hier voor hadden ingezet. De boeien wedstrijd is nog wel gevaren maar daarna was de animo helaas weg. Hoewel verklaarbaar dient men wel te beseffen dat een aantal mensen zich hiervoor ingezet hebben. Gelukkig was de BBQ een doorslaand succes tot in de late uurtjes. Afijn, we gaan er vanuit dat de omstandigheden ons parten speelden en dat u de volgende keer wel acte de presence geeft.

Nachtzeilen [24 juli]

Met deze zomer kon ‘t niet missen, dat we een grandioze avond voor een wedstrijdje in het donker kregen. De handicap van weinig wind werd door roeispanen gecompenseerd. Evert had een leuke baan uitgezet met zeer speciale opdrachtjes die hij op originele wijze in de briefing mededeelde. Door de kijker zagen we dat Rob van de Boogaard een roeiteam (reddingsbrigade) aan boord had. Het leek een stelletje inboorlingen, wat konden die roeien. De prijzen werden voor iedere deelnemer op zeer komische wijze uitgereikt door Evert en Max. Bedankt Evert.

Els Bruijn

 

Clubwedstrijd [1 augustus]

De uitslag van deze wedstrijd na handicap verrekening;

1. G. Loos (29:08), 2. Elhorst (30;25), 3. R. Bossink (32;40), 4. H. Frie (34;27) en 5. A. Korper (35;03).

DIVERSE WETENSWAARDIGHEDEN

Ingezonden brief

Een van de redenen om (als niet-zeiler) (gezins)lid te worden van de WVZ was voor mij het feit dat ik mijn strandstoel keurig achter slot en grendel op het strand kon bewaren. Wat een heerlijkheid: op je fietsje naar het strand en vervolgens je luxe stoel uitzetten, handdoek erover en bootjes kijken. Twee weken geleden heb ik mezelf getrakteerd op een nieuw strandbed. Super-de-luxe, behoorlijk aan de prijs, stevige constructie. Zou zeker tien jaar mee kunnen. Dacht ik. Hierover mijmerend heb ik precies één dag op mijn strandbed kunnen liggen. Een week later stapte ik vrolijk op mijn fiets richting WVZ. Het vooruitzicht van een kopje koffie op mijn strandbed was aanlokkelijk. Tot mijn stomme verbazing (en die van de overige aanwezige leden) bleek mijn stoel bij het uitklappen grondig vernield. Uit elkaar getrapt, onherstelbaar beschadigd, nooit meer als stoel/bed te gebruiken. Heeft iemand deze stoel 'geleend' en weer teruggezet nadat 'hij erdoorheen was gezakt? Stond deze stoel iemand in de weg en moest deze met grof geweld 'onklaar' gemaakt worden? Het antwoord werd niet gegeven. Onze naam stond wel op de stoel (Boom/Rijpma), maar ons telefoonnummer niet. Misschien dat dat de dader ervan weerhield contact op te nemen en een schadevergoeding aan te bieden. Daarom: geneer je niet en bel 023 547 04 95. Dan komen we er, als medeclubleden, heus wel uit.

Jacqueline Rijpma

"Spectaculair afscheid groep 8 van de Oranje Naussauschool"
Aan alles komt een eind. Ook aan je lagere schoolperiode. En dan breekt de tijd aan dat je van "oudsten" op school weer "brugpieper" wordt op de middelbare school. Reden om deze piepers wat te "harden" en ze voor te bereiden op het (soms) afzien op de middelbare school. Marjolein van der Burg heeft voor de kinderen van groep 8 zowel WVZ leden als de Zandvoortse Reddingsbrigade weten te mobiliseren. Op 9 juli was het dan zover. Goede wind (dikke 4 met uitschieters naar 5 uit NW), lekker weer (iets te koud zonder pak) en een mooie avond. Alle aankomende bruggers konden kiezen uit zeilen op de Cats, meevaren in de speeeeeeeeeedboot, roeien in de branding (dat was voor velen te zwaar) of zitten op de "banaan". Het was voor de meesten een eerste kennismaking met brandingzeilen en -roeien. Sommigen angstig, anderen héél enthousiast. Voor allemaal een fantastische afsluiting van hun lagere
school periode. Het spektakel werd afgesloten met een prima BBQ bij Havanna. Marjolein, een fantastisch stuk PR. Bedankt.

Albert Korper

Bericht van Ute Klaassens

Voor een (groot) aantal "oudere" leden is het wellicht leuk om te weten dat het bestuur een e-mail van Ute Klaassens heeft ontvangen in de vorm van een reisverslag waarin aangegeven hoe het met haar is en waar zij zich ongeveer bevindt. Zie voor het verslag op het prikbord.

Enquête NFB

Op onze webpagina op internet treft u een enquête formulier aan van de NFB omtrent de door hen te organiseren wedstrijden. Voor de (wedstrijd)zeilers onder ons, u kunt nu uw grieven kwijt.

WVZ-eclips

De WVZ is van alle markten thuis dat blijkt wel uit het feit dat ook voor dit natuurverschijnsel wij via goede leden (bedankt Herman) wij u van dienst kunnen zijn. Via Herman Bosma zijn deze brillen gratis te verkrijgen (zie bulletins rondom het clubhuis). Idee, om op de 11e gezamenlijk te beleven?

Ons weerstation verdwenen

Wie, O, Wie heeft verleden jaar bij de afbraak het weerstation thuis gestationeerd? Zoek op de zolder of in uw kelder s.v.p. De leden zouden het zeer op prijs stellen wanneer het weer in ons clubhuis zou hangen.

 

PRINDLE PRAATJES?

 

WILLEN ALLE NIEUWE LEDEN EN DE LEDEN DIE HUN BEURT IN MOETEN HALEN GOED DE ROOSTERS BEKIJKEN. ZIJ KUNNEN ALWEER INGEDEELD STAAN.

 

Corveerooster Maandagavond aanvang: 19:00 uur

Datum

Commissielid

Corveeleden

9 augustus

John Petri

Rene Bos, Hank Conijn, Karel Goos, Marc Lavoo, Ronald van Arkel en Frank Weijers

16 augustus

Pieter Rab

Chris Damen, Mathijs de Graaff, Remco Mommers. Olaf Roselaar, Paul van Wijk en Roel de Zwart

23 augustus

Pieter Rab

Ewoud van de Bosch, Huub Deinum, Jan Groothoff, Gijsjan Mackay, Andor Sandbergen en Paul van Zijl

30 augustus

Pieter Rab

Ferry Bouwman, Rob van Deursen, Armand 'D-Hersigney, Dirk Perukel, Arnold Keuning en Rene Zwart

6 september

Pieter Rab

Herman Bosma, Marnix de Monchy, Davey Groothoff, Roderik Mackay, Chris 't Sas en Frans van Wulften

13 september

Olaf Vermeulen

Anja Vink, Daniel van Delft, Frits van der Kamp, Edwin Medenblik, Maarten Schilt en Roemer Zonneveld.

20 september

Olaf Vermeulen

Raoul Alderse Baas, Jaxon Deelman, Joeri Klijn, Pieter Jongejan en Ronald Rooy

27 september

Olaf Vermeulen

Hans van de Bosch, Jeroen de Graaff, Martijn Elhorst en Maarten Mol

Er is na afloop van de corveedienst koffie in het clubhuis.

Mocht u op de aangegeven dag verhinderd zijn, regel dan zelf vervanging en geeft dit ook zelf door aan het dienstdoende commissielid. Dit voorkomt vervelende misverstanden voor u en de vereniging.

KANTINEROOSTER

Zaterdag

07-aug-99

10.00-12.00

Louis Schuurman

Alexandra Bijleveld

Lorene Korper

Zaterdag

07-aug-99

12.00-14.00

 

Joep Krouwels

Simon Korper

Zaterdag

07-aug-99

14.00-16.00

 

Hans Klok

Ronald Rooy

Zaterdag

07-aug-99

16.00-18.00

 

Albert Korper

Joeri Klijn

Zondag

08-aug-99

10.00-12.00

Merel Beumer

Jeroen Koolhaas

Max Kruijt

Zondag

08-aug-99

12.00-14.00

 

Robbert Kreber

Irene van de Zwan

Zondag

08-aug-99

14.00-16.00

 

Hans Krouwels

Antoinette Laan

Zondag

08-aug-99

16.00-18.00

 

Jos Kras

Theo v/d Laan

Woensdag

11-aug-99

19.00-22.00

 

Ruud Steenborg

 

Zaterdag

14-aug-99

08.00-10.00

REMrace

Christi v.d. Rijt

Jeroen van de Bosch

Zaterdag

14-aug-99

10.00-12.00

allen

Marc Lavoo

Ellen Bruijn-Termaat

Zaterdag

14-aug-99

12.00-14.00

 

Roos Plomp

Britte Lavoo

Zaterdag

14-aug-99

14.00-16.00

 

Saskia v.d. Bosch

Bas Filipini

Zaterdag

14-aug-99

16.00-18.00

 

Jos Jarvis

Linda Morrison

Zaterdag

14-aug-99

18.00-21.00

 

Gerard Loos

Nicolle Loos-Belle

Zondag

15-aug-99

10.00-12.00

alt. REM

Gijsjan Mackay

Marie Morssinkhof

Zondag

15-aug-99

12.00-14.00

allen

Martine Nielen –Krijnen

A. Oude Reimer

Zondag

15-aug-99

14.00-16.00

 

Margriet v Peijl

Sirikit Reijenga

Zondag

15-aug-99

16.00-18.00

 

Agnes Rab

Rob v/d Peijl

Woensdag

18-aug-99

19.00-22.00

 

Els Bruijn

 

Zaterdag

21-aug-99

10.00-12.00

Ruud Steenborg

Remco Mommers

Vincent Konst

Zaterdag

21-aug-99

12.00-14.00

 

Bertil van Nederveen

Rachel Pladet

Zaterdag

21-aug-99

14.00-16.00

 

Stef Nielen

Henriette Post

Zaterdag

21-aug-99

16.00-18.00

 

Michiel Post

Dirk Perukel

Zondag

22-aug-99

10.00-12.00

Jacqueline Kragt

Taco Reijenga

Bas Filipini

Zondag

22-aug-99

12.00-14.00

 

Christi v. Rijt

Natalie Brandse

Zondag

22-aug-99

14.00-16.00

 

Steven Alexander

Daan Maas

Zondag

22-aug-99

16.00-18.00

 

Monique Fontijn

Paul Quelle

Woensdag

25-aug-99

19.00-22.00

 

Roel de Zwart

 

Zaterdag

28-aug-99

12.00-14.30

Ferry Bakker

Olaf Roselaar

Nel Sandbergen

Zaterdag

28-aug-99

14.30-17.00

 

Theo v.d. Rijt

Chris 't Sas

Zondag

29-aug-99

10.00-12.00

Roel de Zwart

Suzanne van Scheers

Arianne Schotvanger

Zondag

29-aug-99

12.00-14.00

 

Marten Schilt

Piet Schous

Zondag

29-aug-99

14.00-16.00

 

Sander Schuurman

Rene Schrama

Zondag

29-aug-99

16.00-18.00

 

Serge Schuurman

Gerry Schuurman

Zaterdag

04-sep-99

12.00-14.30

Huib Deinum

Wilma Schrama

Eveline Schuyf

Zaterdag

04-sep-99

14.30-17.00

 

Bram Schuyf

Wendy Slewe

Zondag

05-sep-99

10.00-12.00

Sander Bruijn

Hanneke Smit

Hetta Schuyf

Zondag

05-sep-99

12.00-14.00

 

Barbara Schuurman-

Anton Soet

Zondag

05-sep-99

14.00-16.00

 

Robert Speld

Peter van Steenderen

Zondag

05-sep-99

16.00-18.00

 

Peter Snijders

Natasja van de Brink

Zaterdag

11-sep-99

12.00-14.30

Jan Hein Carree

Tiny van Straaten

Lanneke Tan

Zaterdag

11-sep-99

14.30-17.00

 

Michael Spruyt

Ed van Straaten

Zondag

12-sep-99

10.00-12.00

Herman Bosma

Ellen Schuurman

Sander Schuurman

Zondag

12-sep-99

12.00-14.00

 

Frank Boom

Hennie Verwey

Zondag

12-sep-99

14.00-16.00

 

Rob Verwey

Mieke Vink

Zondag

12-sep-99

16.00-18.00

 

Kees Vink

Arja Vink

Zaterdag

18-sep-99

12.00-14.30

Mosselfeest

Jim v.d. Valk Bouman

Otto van Stekelenburg

Zaterdag

18-sep-99

14.30-17.00

allen

Marinus v. Vooren

Frank Weijers

Zondag

19-sep-99

10.00-12.00

Sander Bruijn

Ronald van Arkel

Monique Krouwels

Zondag

19-sep-99

12.00-14.00

 

Roemer Zonneveld

Guurtje Wolters

Zondag

19-sep-99

14.00-16.00

 

Hein van Wingerden

Paul van Zijll

Zondag

19-sep-99

16.00-18.00

Nel Sandbergen

Bob Wisman